On this webpage you can find very interesting information about the best mobile ad network on applassi.com. You could look here about get reviews for your app.

background-ba

"DIGITALIZÁCIA A TRANSPARENTNOSŤ"

27.10.2016 sa v Bratislave uskutočnila 19th European Corporate Governance Conference, ktorú navštívilo viac ako 250 zahraničných a domácich odborníkov pre oblasť správy a riadenia spoločností. Cieľom konferencie na tému “Digitalizácia a transparentnosť” bola spoločná diskusia zástupcov súkromného a verejného sektora o digitalizácii a transparentnosti a ich vplyve na správu a riadenie spoločností. Účastníkom konferencie bol predložený aj nový “Kódex správy spoločností na Slovensku”, vydaný asociáciou CECGA v súlade s novými princípmi G20/OECD z roku 2015.

 

GALÉRIA
MICROSITE
Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (Central European Corporate Governance Association – CECGA) je neziskové občianske združenie, ktoré zoskupuje jednotlivých členov predstavenstiev, dozorných rád, konateľov, manažérov spoločností a akademických pracovníkov na profesionálnej báze a v súlade s modernými princípmi Corporate Governance. Založená bola v októbri 2004.

Poslaním asociácie je monitorovať celosvetový vývoj v oblasti Corporate Governance, prinášať a rozvíjať poznatky a informácie pre verejnú, odbornú aj politickú diskusiu na túto tému v spoločnosti.

Cieľom asociácie je zabezpečiť odborný rast súčasných ako aj potenciálnych členov predstavenstiev a dozorných rád a vytvoriť profesionálne zázemie pre získavanie aktuálnych poznatkov z oblasti Corporate Governance.

AKTUALITY

THE EUROPEAN CORPORATE GOVERNANCE CODES NETWORK

The European Corporate Governance Codes Network (www.ecgcn.org) je neformálnou sieťou, ktorá existuje primárne na zdieľanie súkromných názorov, skúseností a osvedčených postupov v rámci riešenia otázok týkajúcich sa správy a riadenia spoločností. Združenie CECGA je členom ECGCN.

ČÍTAŤ VIAC

OCENENIE CECGA 2016

Odovzdávanie Ocenení CECGA za dodržiavanie princípov Corporate Governance a transparentné zverejnenie súladu s Kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku vo výročných správach za rok 2015. Súčasťou tohtoročného odovzdávania bola aj súťaž CECGA o najlepsiu diplomovú prácu na tému Corporate Governance.

ČÍTAŤ VIAC

NOVÝ KÓDEX SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTÍ NA SLOVENSKU

V súvislosti s vydaním nových G20/OECD Princípov Corporate Governance 2015 pristúpila asociácia CECGA k revízii platného Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku. Spoločnosti budú povinné pripravovať vyhlásenie podľa nového kódexu až za rok 2017, t.j. od 1.1.2018.

ČÍTAŤ VIAC

DIGITALIZÁCIA A TRANSPARENTNOSŤ – ZMENÍME BUDÚCNOSŤ CORPORATE GOVERNANCE?

19TH EUROPEAN CORPORATE GOVERNANCE CONFERENCE sa uskutočnila 27. októbra 2016 v Bratislave

ČÍTAŤ VIAC