VYHLÁSENIE O DODRŽIAVANÍ ZÁSAD CORPORATE GOVERNANCE

AKTUÁLNE PLATNÉ ZNENIE

CORPORATE GOVERNANCE FORUM 2017

Valné zhromaždenie, z dňa 9.4.2018, rozhodlo o zmene názvu asociácie, z pôvodného: „Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (Central European Corporate Governance Association – CECGA)“ na nový názov: „Slovenská asociácia Corporate Governance (Slovak Association of Corporate Governance – SACG)“.

SACG je neziskové občianske združenie, ktoré zoskupuje jednotlivých členov predstavenstiev, dozorných rád, konateľov, manažérov spoločností a akademických pracovníkov na profesionálnej báze a v súlade s modernými princípmi Corporate Governance. Založená bola v októbri 2004.

Poslaním asociácie je monitorovať celosvetový vývoj v oblasti Corporate Governance, prinášať a rozvíjať poznatky a informácie pre verejnú, odbornú aj politickú diskusiu na túto tému v spoločnosti.

Cieľom asociácie je zabezpečiť odborný rast súčasných ako aj potenciálnych členov predstavenstiev a dozorných rád a vytvoriť profesionálne zázemie pre získavanie aktuálnych poznatkov z oblasti Corporate Governance.

AKTUALITY

EUROPEAN CORPORATE GOVERNANCE CODES NETWORK

Asociácia CECGA je členom medzinárodného neformálneho združenia European Corporate Governance Codes Network (ECGCN). Prehľad členov z jednotlivých krajín Európskej únie nájdete v priloženom dokumente.

ČÍTAŤ VIAC

OCENENIE
CECGA 2017

Štyri najotvorenejšie slovenské spoločnosti si na slávnostnej recepcii pri príležitosti 21. výročia založenia Slovenskej asociácie podnikových finančníkov prevzalo už po šiestykrát prestížne Ocenenie CECGA. Súčasťou tohtoročného odovzdávania bola aj súťaž CECGA o najlepsiu diplomovú prácu na tému Corporate Governance.

ČÍTAŤ VIAC

NOVÝ KÓDEX SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTÍ NA SLOVENSKU

V súvislosti s vydaním nových G20/OECD Princípov Corporate Governance 2015 pristúpila asociácia CECGA k revízii platného Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku. Spoločnosti budú povinné pripravovať vyhlásenie podľa nového kódexu až za rok 2017, t.j. od 1.1.2018.

ČÍTAŤ VIAC

19TH EUROPEAN CORPORATE GOVERNANCE CONFERENCE

sa uskutočnila 27. októbra 2016 v Bratislave v hoteli Sheraton Bratislava za účasti viac ako 250 zahraničných a domácich odborníkov.

ČÍTAŤ VIAC