Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (Central European Corporate Governance Association – CECGA) je neziskové občianske združenie, ktoré zoskupuje jednotlivých členov predstavenstiev, dozorných rád, konateľov, manažérov spoločností a akademických pracovníkov na profesionálnej báze a v súlade s modernými princípmi Corporate Governance. Založená bola v októbri 2004.

Poslaním asociácie je monitorovať celosvetový vývoj v oblasti Corporate Governance, prinášať a rozvíjať poznatky a informácie pre verejnú, odbornú aj politickú diskusiu na túto tému v spoločnosti.

Cieľom asociácie je zabezpečiť odborný rast súčasných ako aj potenciálnych členov predstavenstiev a dozorných rád a vytvoriť profesionálne zázemie pre získavanie aktuálnych poznatkov z oblasti Corporate Governance.

AKTUALITY

THE EUROPEAN CORPORATE GOVERNANCE CODES NETWORK

The European Corporate Governance Codes Network (www.ecgcn.org) je neformálnou sieťou, ktorá existuje primárne na zdieľanie súkromných názorov, skúseností a osvedčených postupov v rámci riešenia otázok týkajúcich sa správy a riadenia spoločností. Združenie CECGA je členom ECGCN.

 

ocenenie CECGA 2015

OCENENIE CECGA 2015

Dňa 27. októbra 2015, v predvečer výročnej konferencie Slovenskej asociácie podnikových finančníkov v Hoteli Carlton , si päť najotvorenejších slovenských spoločností prevzalo už po štvrtýkrát prestížne Ocenenie CECGA.

 

PRIPOMIENKOVÉ KONANIE K NÁVRHU NOVÉHO KÓDEXU SPRÁVY SPOLOČNOSTÍ NA SLOVENSKU

V súvislosti s vydaním nových G20/OECD Princípov Corporate Governance 2015 pristúpila CECGA k revízii platného Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku. S cieľom dosiahnuť čo najlepšiu zrozumiteľnosť a jednoznačnosť formulácií jednotlivých princípov predkladáme tento návrh na pripomienkovanie odbornej verejnosti. Vaše názory, pripomienky a návrhy uvítame na adrese office@cecga.org do 9. septembra 2016.

ČÍTAŤ VIAC

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE AND MONITORING SYSTEMS ACROSS THE EU

12. októbra 2015 – Združenie ecoDa v spolupráci s Mazars a za podpory ECGCN a Európskej komisie vydali dokument: Report on Corporate Governance Compliance and Monitoring Systems across the EU, na ktorom sa v rámci ECGCN podieľala aj naša asociácia, CECGA.