Prieskum zverejňovania informácií v oblasti správy a riadenia spoločností

Corporate Governance Forum

Máme za sebou úspešný druhý ročník odborného podujatia Corporate Governance Fórum, na ktorom sa členovia predstavenstiev a dozorných rád a špecialisti podelili s účastníkmi o svoje dlhoročné skúsenosti z ich pôsobenia v správnych orgánoch. Na tieto diskusné fóra pozývame členov správnych orgánov, členov manažmentu a tajomníkov spoločností, aby sme poukázali na všetky skutočnosti, ktoré musia mať vo svojich funkciách na pamäti, aké sú ich kompetencie, aká je ich zodpovednosť, akým rizikám sú pri výkone svojej funkcie vystavení a ako im môžu predchádzať. Prednášky odborníkov z radov členov CECGA, ale aj externých špecialistov, poukazujú na priamy súvis medzi dodržiavaním základných princípov Corporate Governance, ktorými sú poctivosť, zodpovednosť a otvorenosť, a dlhodobo udržateľným úspešným pôsobením spoločností, ktoré spravujú.

Semináre Corporate Governance

V čase príprav výročných správ organizujeme Seminár Corporate Governance s výkladom k jednotlivým princípom Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku. Účastníkom objasňujeme ako najvhodnejšie formulovať vyjadrenia za spoločnosť vo Vyhlásení správy a riadenia spoločností, ktoré publikujú vo výročných správach. Nárast v kvalite zverejnených informácií o správe a riadení vo výročných správach a vo vyhláseniach o správe a riadení mohol byť do značnej miery ovplyvnený organizovaním podujatia Seminár Corporate Governance.

Okrúhle stoly

Stretnutia členov CECGA

Asociácia v roku 2012 odštartovala nový projekt udeľovania Ocenenia CECGA najúspešnejším spoločnostiam za dodržiavanie princípov Corporate Governance a za transparentné zverejňovanie informácií v súlade s Kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku. Cieľom tohto projektu je vyzdvihnúť najlepšie spoločnosti, ktoré príkladne plnia informačnú povinnosť a prezentovať ich ako vzory pre ďalšie spoločnosti, ktoré by sa radi rozvíjali a inšpirovali od najlepších.