ČLÁNKY A REPORTY

//ČLÁNKY A REPORTY
­
 • cecga_sacg

CECGA sa mení na SACG

autor: Ing. Barbora Lazárová podpredsedníčka Správnej rady SACG

Valné zhromaždenie rozhodlo, že asociácia bude počnúc rokom 2018 monitorovať dodržiavanie princípov Corporate Governance nie len spoločnosťami registrovanými na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB), ale monitoring rozšíri na väčší okruh spoločností...

 • shutterstock_613608599

Ekonomický zmysel Správy spoločností

autor: Mgr. Andrej Naščák člen CECGA

Corporate Governance (ďalej len „Správa spoločností“) je na Slovensku v súčasnosti vnímaná predovšetkým v rámci Obchodného zákonníka,1 cieľom tohto článku tak bude rozšíriť diskusiu o zmysel a význam neformálnych inštitúcií, využijúc pritom nástroje ekonomickej...

 • odoborny_prispevok_en

Importance of Corporate Governance in Socially Responsible Behaviour of Enterprises

spoluautor: Ing. Lenka Debnárová,PhD. akademický člen CECGA

Responsibility in business again come to the fore and the current period is one of the factors that can significantly contribute to achieving stability and sustainable growth in the global economic environment...

 • 7

EU Action Plan CG 2012

Akčný plán: Európske právo obchodných spoločností a správa a riadenie spoločností – moderný právny rámec pre väčšiu angažovanosť akcionárov a udržateľné spoločnosti.

 • 8

EC Corporate Governance Roundtable

V nadväznosti na hospodársku a finančnú krízu, na ktorej mohlo mať svoj podiel aj zlyhanie dohľadu správnych orgánov spoločností, usporiadala Európska komisia v Bruseli dňa 23.6.2010 Roundtable na tému Corporate Governance

 • 9

EK – Regulácia finančných služieb

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Európskej centrálnej banke - regulácia finančných služieb v záujme udržateľného rastu.

 • hospodarske noviny

Slovensko pozná top transparentné firmy

Autor: Peter Kapitán

Pri príležitosti 13. ročníka konferencie Finančné riadenie podnikov, na ktorej sa zúčastňujú zástupcovia slovenských podnikov, finančných inštitúcií a akademickej obce, udelila Slovenská asociácia podnikových finančníkov (SAF) ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií.

 • 11-vymena

Corporate Governance – transparentnosť a vyššia manažérska zodpovednosť

Novou témou lídrov biznisu v Európe i vo svete je v súčasnosti Corporate Governance. Do slovenčiny možno tento pojem preložiť ako “dobrá správa a riadenie spoločnosti.

 • 12_Mervyn-E.-King

Spôsob, akým robíme veci, keď sa na nás nikto nepozerá

Interview s Mervynom E. Kingom SC, bývalým sudcom Najvyššieho súdu Juhoafrickej republiky a autorom tzv. 1. a 2. Kingovej správy o Corporate Governance v Juhoafrickej republike, ktoré sú všeobecne uznávané ako benchmark rozvoja v tejto oblasti.

 • F18B5559-1

Ocenenie CECGA 2017

Odovzdávanie Ocenení CECGA za dodržiavanie princípov Corporate Governance a transparentné zverejnenie súladu s Kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku vo výročných správach za rok 2016. TLAČOVÁ SPRÁVA   Bratislava, 24. 10. 2017 – Štyri najotvorenejšie slovenské spoločnosti si v [...]

 • kohutikova

CORPORATE GOVERNANCE FORUM 2017

Tlačová správa   Spoločnosti budú v súlade s novým “Kódexom” reportovať už v budúcom roku   Bratislava, 7. apríla 2017   –   Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (Central European Corporate Governance Association - CECGA) zorganizovala [...]

 • press_release-110x733

19th European Corporate Governance Conference

Tlačová správa Budúcnosť správy a riadenia spoločností je v digitalizácii a transparentnosti Digitalizácia a transparentnosť - transformácia budúcnosti Corporate Governance Nový Kódex správy spoločností na Slovensku vydaný asociáciou CECGA v súlade s novými G20 / OECD Princípmi Corporate Governance zo [...]