ČLÁNKY A REPORTY

//ČLÁNKY A REPORTY
­
 • prieskum

Prieskum zverejňovania informácií v oblasti správy a riadenia spoločností za rok 2016 na Slovensku

autor: Ing. Lenka Debnárová, PhD. akademický člen CECGA

S rastúcou globalizáciou je riadenie spoločností stále náročnejšie. Dôsledky nesprávneho riadenia v nadnárodných spoločnostiach sa prejavujú v plnej miere a ovplyvňujú nielen samotné spoločnosti, ale celé svetové hospodárstvo...

 • goals 2017

Výzvy Corporate Governance v roku 2017

autor: Mgr. Martin Peter riaditeľ odboru bankovníctva Ministerstva financií SR, člen CECGA

Otázka výziev Corporate Governance pre rok 2017 a obdobie rokov nasledujúcich je úzko spätá s tým, čo pod pojmom Corporate Governance chápeme. Dá sa vnímať ako súhrn právnych predpisov platných pre spoločnosti obchodovateľné na regulovanom trhu. Potom je odpoveď na otázku čo nás čaká v roku 2017 pomerne jednoduchá. Bude to len súhrn právnych noriem, ktorými či už európsky alebo slovenský tvorcovia legislatívy zasiahnu do činnosti podnikateľských subjektov.

 • foto_velky-uspech-19. europskej konferencie corporate governance 2016

Veľký úspech 19. Európskej konferencie Corporate Governance 2016

autor: Ing. Elena Kohútiková, PhD. predsedníčka Správnej rady CECGA.

Od roku 2004, kedy Holandsko v tom čase predsedajúca krajina Rady Európskej únie zorganizovala 1. Európsku konferenciu Corporate Governance, existuje tradícia poriadania týchto konferencií predsedajúcimi krajinami. Nie všetky krajiny túto príležitosť využili, preto na Slovensko pripadla v roku 2016 organizácia 19. konferencie.

 • 7

EU Action Plan CG 2012

Akčný plán: Európske právo obchodných spoločností a správa a riadenie spoločností – moderný právny rámec pre väčšiu angažovanosť akcionárov a udržateľné spoločnosti.

 • 8

EC Corporate Governance Roundtable

V nadväznosti na hospodársku a finančnú krízu, na ktorej mohlo mať svoj podiel aj zlyhanie dohľadu správnych orgánov spoločností, usporiadala Európska komisia v Bruseli dňa 23.6.2010 Roundtable na tému Corporate Governance

 • 9

EK – Regulácia finančných služieb

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Európskej centrálnej banke - regulácia finančných služieb v záujme udržateľného rastu.

 • hospodarske noviny

Slovensko pozná top transparentné firmy

Autor: Peter Kapitán

Pri príležitosti 13. ročníka konferencie Finančné riadenie podnikov, na ktorej sa zúčastňujú zástupcovia slovenských podnikov, finančných inštitúcií a akademickej obce, udelila Slovenská asociácia podnikových finančníkov (SAF) ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií.

 • 11-vymena

Corporate Governance – transparentnosť a vyššia manažérska zodpovednosť

Novou témou lídrov biznisu v Európe i vo svete je v súčasnosti Corporate Governance. Do slovenčiny možno tento pojem preložiť ako “dobrá správa a riadenie spoločnosti.

 • 12_Mervyn-E.-King

Spôsob, akým robíme veci, keď sa na nás nikto nepozerá

Interview s Mervynom E. Kingom SC, bývalým sudcom Najvyššieho súdu Juhoafrickej republiky a autorom tzv. 1. a 2. Kingovej správy o Corporate Governance v Juhoafrickej republike, ktoré sú všeobecne uznávané ako benchmark rozvoja v tejto oblasti.

 • F18B5559-1

Ocenenie CECGA 2017

Odovzdávanie Ocenení CECGA za dodržiavanie princípov Corporate Governance a transparentné zverejnenie súladu s Kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku vo výročných správach za rok 2016. TLAČOVÁ SPRÁVA   Bratislava, 24. 10. 2017 – Štyri najotvorenejšie slovenské spoločnosti si v [...]

 • kohutikova

CORPORATE GOVERNANCE FORUM 2017

Tlačová správa   Spoločnosti budú v súlade s novým “Kódexom” reportovať už v budúcom roku   Bratislava, 7. apríla 2017   –   Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (Central European Corporate Governance Association - CECGA) zorganizovala [...]

 • press_release-110x733

19th European Corporate Governance Conference

Tlačová správa Budúcnosť správy a riadenia spoločností je v digitalizácii a transparentnosti Digitalizácia a transparentnosť - transformácia budúcnosti Corporate Governance Nový Kódex správy spoločností na Slovensku vydaný asociáciou CECGA v súlade s novými G20 / OECD Princípmi Corporate Governance zo [...]