• Príprava Kódexu pre spoločnosti s majetkovou účasťou štátu – 14.2.2017
  • Corporate Governance Forum 2017  6.4.2017
  • Valné zhromaždenie – 6.4.2017