Zakladatelia CECGA prítomní na ustanovujúcom valnom zhromaždení 27.10.2004

 1. Ing. Rudolf Autner
  predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, Slovenská ratingová agentúra a.s.

 2. Ing. Tibor Bôrik
  predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Union poisťovňa, a.s.

 3. Ing. Igor Ďurič, PhD.
  námestník generálneho riaditeľa, B.O.F., a.s.

 4. Ing. Ondřej Gattnar, PhD.
  Futuris Pharmachem AG

 5. Ing. Ivan Gránsky
  predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, CA IB Financial Advisors, a.s.

 6. Ing. Igor Hornák, CSc.
  predseda výkonného výboru, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

 7. Ing. Juraj Horváth
  člen predstavenstva, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 8. Ing. Mária Hurajová
  generálna riaditeľka, Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

 9. Ing. Tomáš Ježek, CSc. – čestný člen
  podpredseda predstavenstva, Asociácia registrovaných investičných sprostredkovateľov

 10. Ing. Eugen Jurzyca
  prezident CPHR, riaditeľ INEKO

 11. Ing. Barbora Lazárová
  zástupkyňa generálneho riaditeľa, Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

 12. Ing. Terézia Lovíšková
  členka predstavenstva, TAURIS, a.s., Rimavská Sobota

 13. PhDr. František Okruhlica, PhD.
  odborný asistent, Ekonomická univerzita Bratislava

 14. Ing. Ján Oravec
  prezident, Združenie podnikateľov Slovenska

 15. Ing. Andrej Révay
  prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

 16. Tomas Spurny, MBA
  predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Všeobecná úverová banka, a.s.

 17. Ing. Marián Šedo
  člen predstavenstva, Istrobanka, a.s.

 18. Ing. Slavomír Šťastný, PhD., MBA – čestný člen
  člen bankovej rady Rady, NBS

 19. JUDr. Imrich Vasiľ, LL.M.
  advokát, Vasiľ & Partners, advokátska kancelária

 20. Jennie S. Mills – čestný člen
  Milford International Associates Limited