Sídlo:
Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností
(Central European Corporate Governance Association)

Vysoká 17
811 06 Bratislava

Kontaktná osoba:
Ing. Barbora Lazárová
výkonná riaditeľka a podpredsedníčka Správnej rady CECGA

Tel.: 0903 205 036

E-mail: office@cecga.org, lazarova@cecga.org

Web: www.cecga.org